intervencije-640x360

Hitne intervencije

Radovi hitnih intervencija obavljaju se po nalogu dežurne službe 00-24h i obuhvataju: oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta u zgradama sa kojima »BEOHOME TIM« d.o.o. ima sklopljen ugovor o redovnom održavanju lifta; odgušenje zajedničkih kanalizacionih instalacija u zgradi u slučaju prelivanja; sprečavanje nekontrolisanog isticanja vode iz oštećenih vodovodnih i kanalizacionih cevi u zgradi i […]

vodovod-640x360

Investicioni radovi

Investicioni radovi su poslovi koji iziskuju utrošak materijala, opreme i delova, kao i troškove rada, a izvode se u obimu i po uslovima datim posebnom ponudom o izvođenju investicionih radova i ugovora o izvođenju investicionih radova, potpisanim od strane Predsednika skupštine zgrade ili u obimu i uslovima ugovorenim sa vlasnikom stana, po radnom nalogu ili […]