intervencije-640x360

Hitne intervencije

Radovi hitnih intervencija obavljaju se po nalogu dežurne službe 00-24h i obuhvataju: oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta u zgradama sa kojima »BEOHOME TIM« d.o.o. ima sklopljen ugovor o redovnom održavanju lifta; odgušenje zajedničkih kanalizacionih instalacija u zgradi u slučaju prelivanja; sprečavanje nekontrolisanog isticanja vode iz oštećenih vodovodnih i kanalizacionih cevi u zgradi i […]

odrzavanje-640x360

Održavanje higijene

Redovno održavanje higijene obuhvata sledeće radove: Čišćenje ulaznog dela zgrade 1 put nedeljno. Čišćenje kabine lifta 1 put nedeljno Čišćenje spoljašnjeg prilaza ulazu 1 put nedeljno Čišćenje hodnika i stepeništa 1 put nedeljno Pajanje zidova po potrebi Pranje ulaza, hodnika i stepeništa 1 put nedeljno Pranje lifta (kabina, ulazna vrata, ulazna vrata stanica) 1 put […]

liftovi-640x360

Održavanje liftova

Redovno održavanje lifta obavlja se u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS broj 101/10 od 06.01.2011. godine) i obuhvata sledeće radove:   proveru ispravnosti rada svih bezbednosnih uređaja, a naročito rada bezbednosnih uređaja kočnice pogonskog uređaja, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna; proveru […]

vodovod-640x360

Investicioni radovi

Investicioni radovi su poslovi koji iziskuju utrošak materijala, opreme i delova, kao i troškove rada, a izvode se u obimu i po uslovima datim posebnom ponudom o izvođenju investicionih radova i ugovora o izvođenju investicionih radova, potpisanim od strane Predsednika skupštine zgrade ili u obimu i uslovima ugovorenim sa vlasnikom stana, po radnom nalogu ili […]