Techem d.o.o.- novi partner

Ugovorena je saradnja sa liderom na polju ugradnje I eksploatacije uređaja za očitavanje utrošene toplotne energije na tržištu Srbije – “Techem” d.o.o.

“Beohome tim” d.o.o. je omogućio Skupstinama zgrada da naplaćuju ovu uslugu preko našeg sistema naplate, preko pojedinačnih uplatnica stanara, kako na zgradama koje su u sistemu održavanja “Beohome tim” d.o.o., tako I na svim drugim.

Zajedničkim snagama naša dva preduzeća rade na promociji I edukovanju stanara o potrebi ugradnje ovih sistema, shodno usvojenom zakonskom regulativom koja je stupila na snagu od 01.01.2015., a čime se postiže stvarna raspodela utrošene toplotne energije za svaki stan pojedinačno.

Ostavite komentar