Tekuće održavanje

Radovi na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade se obavljaju jednom mesečno i obuhvataju:

  • zamena pregorelih sijalica (standardno grlo E27, snaga 40 W – 60 W) u zajedničkim delovima zgrade;
  • pregled postojeće protivpožarne opreme, testiranje sa izdavanjem atesta od ovlašćene organizacije u zakonski definisanim rokovima;
  • pregled, redovno održavanje i vođenje knjige održavanja uređaja za povišenje pritiska vode u zgradi;
  • pregled, kontrola i konstatovanje kvara elektroinstalacija zajedničke potrošnje, video ili audio interfona, video nadzora;
  • podešavanje stepenišnog automata, pregled uređaja sa centralnom baterijom (APA uređaj) za nužno i protiv panično svetlo (u slučaju da zgrada poseduje dizel električni agregat, nudimo uslugu održavanja agregata po cenovniku »BEOHOME TIM« d.o.o.);
  • pregled, provera i konstatovanje kvara na zajedničkoj instalaciji vodovoda i kanalizacije;
  • pregled i podešavanje automata za kontrolu zatvaranja vrata;
  • pregled i kontrola gromobranske instalacije prema SRPS N.B4.802:1997;
  • druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

 

Cena usluga radova hitnih intervencija i radova na tekućem održavanju zajedničkih delova stambenih zgrada je iskazana u poziciji 2 ponude za redovno održavanje stambenih zgrada.

Ostavite komentar